Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
elektricni-automobili.jpg
Informasjon om elbil-ladere
Publisert 16.08.2018
Ny lov krever at sameier og borettslag skal tilrettelegge for at alle som disponerer garasjeplass skal kunne lade elbil eller hybrid. Det er krav om at sameier/borettslag tilrettelegger for dette.

Elveparken sameie (Marcus Thranesgate 4) har 120 leiligheter med tildelt garasjeplass. Pt er det satt opp 17 el-ladestasjoner. Ytterligere tre beboere har søkt om å sette opp ladestasjon, og vi forventer flere framover. Med dagens individuelle løsninger er det verken nok strøm eller plass i sikringsskap og føringsveier for kabler for så mange flere el-ladestasjoner.

Sameiet/borettslaget har fått analysert situasjonen vår. Konklusjonen er at vi har nok strøm til el-ladestasjoner til alle 120 parkeringsplassene i framtida, forutsatt at vi velger et felles system der ladestasjonene kommuniserer, og fordeler tilgjengelig strøm. Det er i tillegg viktig snarest å velge system for å hindre feilinvesteringer og ekstrakostnader.

Det er sendt ut forespørsel til tre elektroinstallatører. Torshov Elektriske som tilbyr Salto ladestasjoner og Datek Installasjon som tilbyr Schneider ladestasjoner, har kommet med tilbud etter befaring og oppklaringsmøter.

Begge tilbyr relativt like opplegg:
  • Det bygges flere sikringsskap i garasjen, og settes opp nye ladestasjoner.  
  • Begge leverandørene forutsetter at alle ledepunktene i framtida må være fra samme leverandør, slik at de kan kommunisere og dele tilgjengelig strøm.
Styret har inngått avtale med Datek Installasjon om å installere Schneider ladestasjoner. Deres system var billigst og det eneste med dynamisk styring av strømmen. Dette sikrer at dagens strømforsyning er tilstrekkelig til å lade alle 120 plassene i framtida. Systemet vil bli installert i september.
 
Alle som ønsker el-ladestasjon på sin parkeringsplass må søke styret om tillatelse til dette.  Det kan kun installeres Scheider ladestasjon.

Pris er kr 16850 (kr. 13500 eks moms) for de som etablerer ladestasjon ifb med ombyggingen i høst. De som kommer til seinere må i tillegg betale oppkoblingsgebyr på kr 1500 eks moms. Prisen blir da 13500 +1500 kr pluss moms, dvs kr 18750. Prisen indeksreguleres. Engangsbeløpet betales av den enkelte direkte til Datek.

Den enkeltes strømforbruk vil bli fakturert periodisk. Den felles imfrastrukturen går på husleia. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi